Aktuellt

Angående coronavirus

Vi kommer inte att ha öppet toalett och dusch, man får använda det man har i husbilen. Eftersom vi  kan erbjuda tömning av både latrin och gråvatten, borde det inte vara något problem.

Vi önskar även att ni betalar med swish p.g.a smittorisken.