Ställplatserna

                                                                               Hamnen

                                                                            Hamnplanen


                         Telefon: 0510 - 103 89 

                          Lena: 073 - 83 103 89 

                   Stig-Olof: 070 - 55 103 89

                Email: lena.naven@gmail.com