Om oss

Vi bor på en underbar plats och delar den gärna med er. 

Navens Fyr


Navarna - fyrvaktare i fem generationer, 1799-2002.

År 1952 flyttade den sista bofasta fyrvaktarfamiljen in till Navensberg på Kållandsö.

Navens fyrplats har i många år ägts av Vänerns Seglationsstyrelse men drivs numera av sjöfartsverket. Vippfyren på Naven sköttes av Jon Persson som bodde på Skogudden nära Pirum.

 Sonen Johannes Jonsson blev sedan fyrvaktare på Navens fyr och efterträddes 1872 av sin son Carl Fredrik. I november 1899 omkom Carl Fredrik Jonsson, när han var med äldste sonen på galeasen Gustav Adolf uppe på Byälven för att lasta ved. Hustrun Tilda Jonsson ställdes ensam med 13 barn och ett på väg. Hon skötte fyren och fisket med hjälp av de större barnen.

Fyrvaktartjänsten övertogs år 1900 av sonen Gustav som kom att tjänstgöra på Naven till 1945. Sistnämda år övertog Karl Jonsson tjänsten efter fadern och var verksam som fyrvaktare på Naven till 1981. Stig-Olof Jonsson övertog tjänsten efter fadern 1981 och brodern Rolf Jonsson tog över Valter Anderssons fyrmästartjänst på Lurö år 1991. Tillsammans skötte de Naven - Lurödistriktet på Vänern. Rolf slutade 2001 efter 32 års tjänst i Seglationsstyrelsen för att gå ut som styrman i handelsflottan och efter 22 år slutade Stig-Olof som fyrvaktare.

Stig-Olof var den siste fyrvaktaren i femte generationen och var det sista barnet som föddes på Naven. År 2006 köpte han passagerarbåten Navaren. Återigen gick han i sin farfars fotspår. Farfar Gustav Jonsson (fyrvaktare i tredje generationen) körde för cirka 100 år sedan passagerarbåten "Nafven" Kållandsö-Lidköping. På den tiden var det den snabbaste kommunikationsvägen till staden som fanns att tillgå. 

Efter 11 år slutade Stig-Olof att köra passagerarbåt men han berättar fortfarande gärna om Navens fyr och livet på den för den som är intresserad.